top of page

Nā Peʻa ʻOli

no Alohikea Wong

October 2013

Aloha e nā Kūpuna

Nā Kūpuna o ka ʻāina

Nā Kūpuna e ka makani

Nā Kūpuna o ke kai

Eia no mākou nā pulapula o ke kai

Alakaʻi mākou

a hāʻawi i kou aloha

Aloha ē

Aloha ē 

Aloha ē

 

Aloha to all the ancestors

The ancestors of the land*

The ancestors of the wind

The ancestors of the sea*

Here we are your decendants of the sea.

Guide us and give us your aloha

Aloha e Aloha e Aloha e

Sound Track

E Hō Mai

no Edith Kanakaole

E hō mai (i) ka ʻike mai luna mai ē

ʻO nā mea huna noʻeau o nā mele ē

E hō mai, e hō mai, e hō mai ē

 

 

E hō mai (i) ka ʻike mai luna mai ē

ʻO nā mea huna noʻeau o nā mele ē

E hō mai, e hō mai, e hō mai ē

 

 

E hō mai (i) ka ʻike mai luna mai ē

ʻO nā mea huna noʻeau o nā mele ē

E hō mai, e hō mai, e hō mai ē

 

 

 

Give forth knowledge from above

Every little bit of wisdom contained in song

Give forth, give forth, oh give forth

Sound Track

ʻUhola ʻia

no Kēhau Camara

Sound Track

Hawaiʻi Aloha

no Rev. Lorenzo Lyons

Sound Track

bottom of page